Syracuse, NY
68°F
دمای فعلی 68°F
نسبتا ابری
7:05 AM EDT

میزان اشعه ماوراء بنفش: 0 - پایین
Dew Point: 62°F
رطوبت: 81%
میزان دید: 10.0 mi
فشار هوا: 29.86 in و rising
ساعت های روشنایی روز: 5:54 AM - 8:27 PM
باد: جنوب در 10 mph 260°

مشاهده جزئیات بیشتر


 
 

گزارش تصویری

     

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا عنوان کرد:تلاش بر تغییر تدریجی نگاه جامعه به تطهیر کنندگان

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان این که نگاه جامعه به تطهیرکنندگان یا همان شستشو دهندگان اموات تغییر کرده است گفت :‌ با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) اقدامات ویژه‌ای برای ارتقاء منزلت تطهیرکنندگان شاغل در سازمان انجام شده که ارتقاء و تغییر نگاه آن ها به شغل خودشان و تا حدودی در نگاه جامعه را به دنبال دشته است .

ادامه گفتگو