معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

   
     
سامانه های مجازی خدمات شهری

 

 

 

گزارش تصویری
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].009.jpg
009
نشست صمیمی مهندس عبدالهی، معاون خدمات شهری، با جمعی از اعضای کانون بازنشستگی شهرداری تهران
04/14/2014 08:29:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].008.jpg
008
04/14/2014 08:27:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].007.jpg
007
04/14/2014 08:24:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].006.jpg
006
04/14/2014 08:23:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].005.jpg
005
04/14/2014 08:15:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].004.jpg
004
04/14/2014 08:14:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].003.jpg
003
04/14/2014 08:13:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].002.jpg
002
04/14/2014 08:13:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1674/38/thumbs/[2].001.jpg
001
04/14/2014 08:13:00 ق.ظ

گفتگو

image

 

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا عنوان کرد:
تلاش بر تغییر تدریجی نگاه جامعه به تطهیر کنندگان

image

 

افراسیابی در گفتگو با "تهران سما" خبر داد:
آغاز مطالعات ساماندهی و انتقال صنایع مزاحم از تهران

بایگانی
نظرسنجی
طراحی سایت معاونت خدمات شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟
Submit Survey 
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].018.JPG
018
07/19/2012 07:00:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].017.JPG
017
02/06/2014 04:10:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].016.JPG
016
02/09/2013 06:14:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].015.JPG
015
05/17/2013 10:56:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].014.JPG
014
03/03/2010 07:25:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].013.JPG
013
02/06/2014 04:28:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].012.JPG
012
05/05/2013 08:58:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].011.JPG
011
02/20/2012 04:30:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].010.jpg
010
10/24/2012 02:45:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].009.JPG
009
09/15/2012 07:22:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].008.JPG
008
02/04/2014 09:23:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].007.JPG
007
08/30/2012 06:43:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].006.JPG
006
04/23/2013 10:14:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].005.JPG
005
07/31/2011 08:44:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].004.JPG
004
05/29/2012 09:22:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].003.JPG
003
10/10/2010 05:28:00 ب.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].002.JPG
002
02/06/2012 09:44:00 ق.ظ
/Portals/0/UltraPhotoGallery/1646/32/thumbs/[2].001.JPG
001
01/26/2011 01:00:00 ب.ظ

اخبار واحدهای تابعه
مطالعات و اطلاعات

  

قنات در ایران
مطالعه موردی قنات شهر تهران

تالیف: 
احمد مالکی
احمد خورسندی آقایی
-------------------------------------------
جهت دیدن و دانلود کتاب های کتابخانه مجازی
 معاونت 
اینجا را کلیک نمایید

مناقصات

فراخوان واگذاری امتیاز کارگزاری فروش و کارگزاری خرید به اشخاص حقوق واجد شرایط

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

کودکان

بروز ترین

92/12/25
بارگذاری اولیه پوسته جدید

92/12/25


92/12/25


92/12/25


92/12/25