شما اینجا هستید:   درباره ما > شرح وظایف > چاپ شرح وظایف

 تازه های وب گاه | پیوندهاپرسش و پاسخ | نظرسنجی

اداره فناوري اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری شهرداری تهران،  متشکل از 2 نفرمی باشد. چارت ساختار سازمانی این مدیریت در تصویر زیر نمایش داده شده است. واحد فناوری اطلاعات متشکل از .. پست سازمانی می باشد که در حال حاضر2 نفر در آن مشغول به کار می باشند.

وظایف اداره فناوری اطلاعات
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور پشتيباني و نظارت بر محتواي شبكه پرتال در حوزه معاونت
تدوين برنامه هاي لازم جهت برخورداري از فن آوري اطلاعات و توسعه آن
اتخاذ تدابير و پيش بيني تمهيدات لازم بمنظور پشتيباني و امنيت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه
پوسته ای را انتخاب نمایید
select
کانتینر را انتخاب نمایید
select
فایلی را انتخاب نمایید
توکن را انتخاب نمایید
تنظیمی را انتخاب نمایید
مقداری را انتخاب یا وارد نمایید

شرح وظايف حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران به شرح زیر می باشد:

1. تشخيص و تعيين نيازهاي شهرتهران در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياستهاي راهبردي واجرايي شهرداري تهران درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياستهاي كلي شهرداري‌تهران
2. ابلاغ برنامه‌ها و سياستهاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.
3. مطالعه و شاخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد.
4. بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.
5. انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و موردعمل در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات لازم.
6. تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عنداللزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي.
7. انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.
8. انعقاد قراردادهاي لازم عمدتاً با سازمان هاي تحت پوشش و در موارد لازم با اشخاص حقوقي و حقيقي ديگر.
9. صدور مجوزهاي لازم براي شناخت، تعمير، نگهداشت پروژه‌هاي خدمات شهري.
10. نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري در سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران.
11. نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح مناطق و سازمان‌ها / شركت‌هاي تابعه و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.
12. جذب، نگهداشت و برنامه‌ريزي توسعه منابع مالي مورد نياز واحدهاي تابعه.
13. مبادله موافقتنامه‌هاي بودجه‌اي، اخذ بودجه جاري و عمراني و نظارت بر هزينه‌كرد صحيح و قانونمند اعتبارات.
14. جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري.
15. جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.
16. اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.
17. تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.
18. تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها.
19. تهيه وتدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت و همچنين آينده‌نگر در راستاي تغيير و تحول و توسعه سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه باتوجه به رشد و توسعه تكنولوژي، رشد روزافزون جمعيت و به‌تبع آن بروز تغيير و تحول در ساختار فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... شهرتهران.
20. اتخاذ سياست‌ها و تدابير لازم براي بومي‌سازي تكنولوژي‌ها و فناوري‌هاي پيشرفته در ارائه خدمات شهري.
21. تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مرتبط با شرايط اضطراري و ايام خاص و مناسبت‌ها و ابلاغ آن براي اجرا به مبادي مربوطه و نظارت عاليه بر عملكرد مناطق همچنين سازمان‌ها، شركت‌هاي تابعه در اين زمينه.
22. كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات‌شهري.
23. برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري.
24. برقراري ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي كشور وهمكاري با مؤسسات و مجامع بين‌المللي فعال در امور مديريت خدمات شهري درجهت ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌ها و فعاليت‌ها.
25. انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري ازجمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل و نقل و دفع زباله و ضايعات و... همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي.
26. نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري باتوجه به نيازها و مطابق برنامه.
27. برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند و نظارت بر چگونگي هزينه‌كدر آن.
28. اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.
29. برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمانها، شركت‌ها و نهادهاي ذيربط.
30. اجراي سياست تمركززدايي و تهيه برنامه‌هاي لازم جهت واگذاري امور مرتبط با خدمات شهري درقالب برون‌سپاري و يا به بخش خصوصي در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري تهران و اعمال نظارت عاليه بر اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي فوق در واحدهاي تابعه.
31. تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري.
32. اتخاذ تدابير لازم جهت بهر‌ه‌گيري از روش‌هاي نوين مديريت طرح‌هاي خدمات شهري ازجمله بكارگيري عامل چهارم و شركت هاي Holding به‌منظور افزايش بهره‌وري و تقويت بخش خصوصي.
33. اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.
34. برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌از تخصصي و عمومي جهت شهروندان و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مناطق در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري.
35. جذب، نگهداشت و ارتقاء و كيفي‌سازي نيروي انساني واحدهاي تابعه و تدوين واجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌منظور بالابردن سطح دانش فني و علمي كاركنان و مديران تابعه.
36. نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري.
37. راهنمايي، آموزش و مشاوره به مديران واحدهاي شهرداري در زمينه امور خدمات شهري.
38. تشكيل جلسات منظم با مديران و احدهاي تابعه بمنظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر.
39. نظارت و بازرسي‌هاي لازم (اعم‌از مداوم و دوره‌اي) از سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و ساير واحدهاي تابعه در مناطق و اخذ گزارش‌هاي ذيربط.
40. تعيين اهداف و راهبردهاي شهرداري تهران در زمينه ارائه خدمات شهري.
41. راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش.
42. سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهرتهران.
43. راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري و هويت‌بخشي به بناها و بافت‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهرتهران.
44. اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص احداث، توسعه و ساماندهي آرامستان‌هاي شهرتهران.
45. تهيه و پيشنهاد شرح وظايف واحدهاي تابعه و ارائه به مقام ذيصلاح جهت تصويب.
46. بررسي و تاييد سازمان و تشكيلات اداري سازمان‌ها و شركت‌ها و همچنين ادارات تابعه.
47. اعلام نظر درخصوص انتصاب كليه عوامل شاغل در سطوح مديريتي مرتبط با موضوعات خدمات شهري من‌جمله معاونين امور شهري و فضاي‌سبز مناطق، رؤساي نواحي و ادارات مجموعه تحت پوشش و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته.
48. ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي پيمانكاران مجري ماموريت‌ها و وظايف خدمات شهري و اعلام نظر، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت متقاضيان شركت‌ در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري مطابق با ضوابط مصوب و ابلاغي.
49. اعلام نظر و تاييد كليه مناقصات و مزايده‌هاي مربوط به امور خدمات شهري درچارچوب آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران و همچنين تفويض‌هاي انجام‌شده.
50. همكاري، هماهنگي و همفكري با ساير حوزه‌هاي ستادي ـ صنفي شهرداري و همچنين ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با وظايف محوله.
51. انجام ساير اموري كه باستناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوطه ازطريق شهردارتهران تفويض و ابلاغ مي‌گردد.