بایگانی اخبار حوزه معاونت خدمات شهری

 تازه های وب گاه | پیوندهاپرسش و پاسخ | نظرسنجی

مدیریت فناوری اطلاعات اداره کل برنامه ریزی وتوسعه شهری شهرداری تهران،  متشکل از 2 نفرمی باشد. چارت ساختار سازمانی این مدیریت در تصویر زیر نمایش داده شده است. واحد فناوری اطلاعات متشکل از .. پست سازمانی می باشد که در حال حاضر2 نفر در آن مشغول به کار می باشند.