شما اینجا هستید:   واحدهای تابعه > ادارات کل و ستادی > صفحه اصلی اداره کل خدمات شهری > معرفی مدیرکل اداره کل امور خدمات شهری
مدیرکل : اصغر عطایی

سوابق اجرایی

قائم مقام سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

معاون خدمات شهری منطقه 10 تهران

معاون خدمات شهری منطقه 17 تهران

قائم مقام شهرداری منطقه 17 تهران

قائم مقام شهرداری منطقه 20 تهران

مدیر اداره کل امور خمات شهری و محیط زیست از سال 94
پوسته ای را انتخاب نمایید
select
کانتینر را انتخاب نمایید
select
فایلی را انتخاب نمایید
توکن را انتخاب نمایید
تنظیمی را انتخاب نمایید
مقداری را انتخاب یا وارد نمایید