معرفی معاون

سوابق اجرایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

* سوابق اجرايي در شهرداري تهران : 10 سال

ـ شهردار منطقه يك : 5 سال

ـ شهردار منطقه 15: 3 سال

شهردار منطقه 8 : 2 سال

ـ رئيس كميسيون خدمات شهري دبيرخانه كلان‌شهرها و مراكزاستان

ـ نماينده شهرداران مناطق22گانه دركميسيون خدمات شهري

* سوابق اجرايي در استان كرمانشاه : ... سال

ـ مديرعامل سازمان همياري استان

ـ معاون مديركل شهري و روستايي استانداري

ـ شهردار قصرشيرين

ـ رئيس هيات فوتبال كارگران استان

ـ رئيس هيئت ورزشي ناشنوايان

ـ عضو شوراي عالي ورزش استان

ـ معاون فني مهندسي و اجرايي ستاد بازسازي عتبات

ـ مشاور عالي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

* سوابق اجرايي در شهرداري كرمانشاه : 10 سال

ـ شهردار كرمانشاه : 4 سال

ـ سرپرست شهرداري كرمانشاه

ـ معاون خدمات شهري

ـ رئيس سازمان پاركها و فضاي سبز

ـ رئيس سازمان خدمات موتوري

ـ معاون سازمان ترمينال‌ها

ـ رئيس هيات‌مديره سازمان خدمات موتوري

ـ رئيس هيات‌مديره سازمان پاركها و فضاي سبز

ـ رئيس هيات‌مديره سازمان بازيافت

ـ رئيس هيات‌مديره سازمان آرامستان‌ها

ـ رئيس دبيرخانه همايش خدمات شهري شهرداري‌هاي كشور

ـ مدير مناطق 1 و3

ـ سرپرست سازمان بهسازي و نوسازي

ـ رئيس هيات‌مديره سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني