شرح وظایف بسیج

شرح وظایف


1 -  زمینه سازی برای جذب حداکثری کارکنان شهرداری
2 - پیش بینی های لازم در مورد حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی  با هماهنگی ستا دبحران های شهرداری
3 - کمک به ایجاد فضای معنوی در سطحرده های مرکز وسطح  شهراز طریق تبلیغات گسترده  شهری از جمله تبلیغات در مترو اتوبوس رانی تاکسیرانی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و...
4 - ایجاد فضای شاداب از طریق گسترش ورزش بسیجیان با استفاده از ظرفیتهای  بوسیله باشگاههای ورزشی شهرداری تهران  و تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم .
5 - فرهنگ سازی در سطح رده ها پایگاه و حوزه های  بوسیله توزیع و چاپ کتاب با موضوعات مختلف و  بروشورهای و ... تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم
6 - استفاده از کلیه امکانات شهرداری برای پیشبرد اهداف عالیه سپاه بسیج و منویات مقام معظم رهبری
7 - آموزش بسیجیان و کارکنان شهرداری  جهت استفاده در مواقع بحران هاو بلایای طبیعی از جمله آتش نشانهای داوطلب آموزش امداد ونجات و...
8 - ارائه پیشنهاد و برنامه به شهرداری جهت کمک به اداره شهر تهران .
9 - گسترش گردانهای امدادو نجات با توجه به وظیفه ذاتی شهرداری
10 - شناسائی وکمک به افراد بی بظاعت خانواده شهدا وایثارگران و بسیجیان ویا شهرو معرفی به شهرداری جهت کمک مالی و...
11 - بررسی معظلات فرهنگی اجتماعی شهر تهران کمک به رفع آنها
12 - اداره وهدایت رده های مقاومت تحت امر .
13 - تلاش برای شناسائی وجذب کارکنان در قالب عضویتهای مختلف در جهت تحقق ارتش بیست میلیونی .
14 - پیگیری وتشکیل کلاسهای آموزش عمومی ، مقدماتی تکمیلی امدادو نجات و....برای پایگاههای مقاومت .
15 - اجرای برنام های حفظ وانسجام ( فرهنگی ، تربیت بدنی ،اردوئی ،...) بسیجیان تحت امر برابر برنامه های ابلاغی .

16 - اجرای برنامه های ورزش همگانی برای پایگاههای مقاومت
17 - به کارگیری بسیجیان در گردانهای امدادونجات ومشارکت در دفاع غیر نظامی در محدوده استحفاظی .
18 - تامین نیروهای بسیجی مورد نیاز مامورتهای سپاه بر اساس سهمیه ابلاغی
19 - پیشنهاد ایجاد ، گسترش ، ادغام وجابجائی ردههای تابعه .
20 - شناسائی وبکارگیری بسیجیان مستعد و واجد شرایط برای اداره بسیج در تمام سطوح مدیریتی و کادر سازی برای مسئولیتها.
21 - نظارت بر اجرای برنامه ها ، دستور العملها ، آئین نامه ها وابلاغیه های مربوطه
22 - جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایگاههای مقاومت در حوادث غیر مترقبه .
23 - انجام برنامه های سرکشی از خانواده ای معظم شهدا وایثارگران بنا به دستور .
24 - برگزاری همایشها ،یادواره و کنگره شهدا و ایثارگران .
25 - اجرای فعالیتهای تبلیغی ، هنری آموزش و... در خصوص غنی سازی اوقات فراغت خانواده های بسیجیان وبرنامه های طرح میثاق .
26 - تلاش در جت استقرار فرهنگ بسیجی واسلامی در بین بسیجیان با کمک حوزه محترم نمایندگی ولی فقیه .
27 - جمع آوری آمار واطلاعات وگزارشات وجمع بندی آنها وارسال به ناحیه ادارات .
28 - انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء توان مدیریتی مسئولین وفرماندهان رده ها وبه منظور به روز کردن اطلاعات مدیریتی ونظامی
29 -  پیگیری وانجام سایر برنام های ابلاغی از رده مافوق .
30 -  ارائه خدمات رفاهی به بسیجیان تحت امر.
31 - اجرای برنامه های مشترک با پایگاههاو حوزه ها ی مقاومت شهری ، دانشجویی ودانش آموزی در سطح تهران
32 - تدوین مقررات مختلف شامل دستور العمل ها و بخش نامه ها برای رده های تحت امر
33 - توجیه به سلامت بسیجیان از طریق انجام واکسیناسیون و برنامه های اهدای خون وحجامت .
34 - جمع آوری اخبار و اطلاعات و شایعات و ارسال به ناحیه .
35 - ایجاد ستاد خبری و استقرار نماینده در اتاق وضعیت .
36 - شناسایی و مبارزه با مفاسد اداری
37 - اجرای طرح های خدمات بی منت به مراجعین شهر اداری تهران