چشم انداز

چشم انداز

 

   

چشم انداز شهرداری ، منبعث از طرح جامع تهران و برنامه ریزی استراتژیک شورای اسلامی شهر تهران درافق 1404، در ارتباط با معاونت خدمات شهری:
  • تهران، شهری با اصالت و هویت ایرانی و اسلامی؛ (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می یابد)
  • تهران، شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده؛
  • تهران، شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح؛
  • تهران، شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت؛
  • تهران، شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری ها و تامین عادلانه کلیه حقوق شهروندی