معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
ستاد در یک نگاه

image placeholder

محيط زيست شهري، در يك مفهوم خيلي گسترده، متشكل از منابع، انسان و ديگر فرايند‌هايي است كه منابع را به محصولات و خدمات قابل استفاده تبديل مي‌نمايد و تاثيرات چنين فرايند‌هايي ممكن است منفي و يا مثبت باشد. به هر حال، محيط زيست شهري محصول برخورد و تلفيق سه بعد مجزاي محيط طبيعي، محيط انسان ساخت و محيط اقتصادي و اجتماعي است و توجه واحد به هر يك از اين ابعاد بدون توجه به دو بعد ديگر به ناپایداري محيط شهري مي انجامد. کلانشهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه پیوسته در معرض خطرات و معضلات شهری بسیار پیچیده و پردامنـــه‌ای می‌باشند. بسیاری از این شهر‌ها، بشدت از آلودگی منابع آبی، آلودگی هوا، عدم کفایت آب آشامیدنی، نبود سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، آلوده شدن خاک به مواد شیمیائی، انباشته‌شدن موادزائدجامد، فرسایش‌خاک و... رنج می‌برند. آثار تجمعی اینگونه مسائل زیست‌محیطی، نه تنها باعث تهدید سلامتی شهروندان می‌شود بلکه به توان شهری جهت دستیابی به رشد اقتصادی- سیاسی لطمات جدی وارد می‌کند.

تهران، به عنوان يك كلان‌شهر در حال حاضر با يكسري مشكلات زيست‌محيطي كه براي عامه شهروندان، مسافران و حتي گردشگران قابل مشاهده است، مواجه مي‌باشد. یکی از عمده‌ترین مشکلات شهر تهران زیر‌ساخت‌های شهری ناکافی بوده که با توجه به توسعه شتابان در سه دهه گذشته دچار نابسامانی نیز شده‌است. بنابراین در کلان‌شهر تهران برای دستیابی به محیط زیست پایدار شهری، به منظور حل مشکلات ساختاری و توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات و مدیریت کنترل آلودگی و اکوسیستم‌های شهری ضروری به نظر می‌رسد. برای مرتفع شدن معضلات یاد شده باید آگاهی و بینش بسیار وسیعی‌تری نسبت به ملاحظات محیط زیستی درپروژهای شهری و به طور کلی در مدیریت شهری ترویج و تزریق شود.

با وجود مصادیق ناپایداری و تهدیدهایی مانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره برداری و تخریب بی‌رویه منابع پایه، افزایش جمعیت، الگوهای نامعقول تولید و مصرف، افزایش آلودگی‌ها که متاسفانه در شهر تهران به وفور مشاهده می شود، حتی برای حفظ شرایط فعلی ناگزیر وارد نمودن رویکرد محیط زیستی به برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری کلان اداره شهر ضروری است. البته یافتن مصادیق ناپایداری، الزاماً به مفهوم نیل به توسعه پایدار و یا چگونگی حفاظت از محیط زیست شهری نیست چرا که توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست مانند سایر ارزش‌های اجتماعی برای اجرایی شدن نیاز به توسعه فرهنگی ارزش‌های خود و تعامل بین مدیریت شهری و شهروندان دارد.

در راستای این هدف، ستاد محيط زيست و توسعه پايدار به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت خدمات شهری شهرداری تهران پایه گذاری شده و با ارائه گزارشات و طرح‌های پیشنهادی به مراجع مسئول و نظارت عالیه بر حسن اجرای طرحهای تدوین شده، با هماهنگی مراجع مسئول و تا تکمیل مراحل طرح فعالیت های خویش را پیگیری می نماید.

همچنین این ستاد، نماینده شهرداری تهران در هماهنگی با سازمانهای همکار در حوزه‌های ملی و بین‌المللی در موضوعات تخصصی محیط‌زیست نیز می‌باشد.