معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

اداره کل یک نگاه

 

با عنایت به ضرورت بررسی و نظارت بر عملکرد امور خدمات شهری در شهر تهران به منظور بهینه سازی روش های انجام کار و تهیه شاخص های مطلوب خدمات شهری و همچنین برنامه ریزی به جهت رفع موانع اجرایی فعالیت های مربوطه، اداره کل خدمات شهری در سال 1377 تاسیس و در حال حاضر نیز پس از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف و با توجه به ماموریت ها و وظایف محوله در راستای تحقق اهداف مورد نظر انجام وظیفه می نماید.

 

اخبار اداره کل
  مراسم بزرگداشت روز پدر (1392/3/4)

ادامه مطلب...

 


image   طرح استقبال ازنوروز با هدف نگهداشت ،بهسازی و زیباسازی شهرتهران در حوزه خدمات شهری اغاز شد (1391/12/20)

مهندس اندرزی هدف از اجرای طرح استقبال از نوروز را نگهداشت، بهسازی وزیباسازی شهر عنوان کرد...

ادامه مطلب...

 


  آموزش و همکاری شهروندان مهمترین نقش را در نگهداشت شهر ایفا می نماید (1391/10/12)

.

ادامه مطلب...

 


  پاکسازی واراستگی مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس مورد تاکید قرار گرفت (1392/5/9)

ادامه مطلب...

 


  'گزارش تصویری نشست صمیمی با معاون خدمات شهری (1391/12/20)

ادامه مطلب...

 


  بازدید از نیروی انسانی وماشین الات پیمانکاری در سطح منطقه 1 (1392/2/24)

ادامه مطلب...

 


  معارفه بازرس اداره کل خدمات شهری (1392/3/1)

ادامه مطلب...

 


  جلسه هماهنگی با کارشناسان اداره کل خدمات شهری در جهت اجرای طرح نگهداشت شهر (1392/4/16)

ادامه مطلب...

 


  در حاشیه بازدید از مناطق بر استمرار نگهداشت شهر تاکید شد (1392/2/16)

ادامه مطلب...

 


  تجلیل از فرزندان شهدا وایثارگران شاغل دراداره کل خدمات شهری (1392/7/6)

ادامه مطلب...