شما اینجا هستید:   واحدهای تابعه > اداره کل امور خدمات شهری 1

 اداره کل یک نگاه

 

با عنایت به ضرورت بررسی و نظارت بر عملکرد امور خدمات شهری در شهر تهران به منظور بهینه سازی روش های انجام کار و تهیه شاخص های مطلوب خدمات شهری و همچنین برنامه ریزی به جهت رفع موانع اجرایی فعالیت های مربوطه، اداره کل خدمات شهری در سال 1377 تاسیس و در حال حاضر نیز پس از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف و با توجه به ماموریت ها و وظایف محوله در راستای تحقق اهداف مورد نظر انجام وظیفه می نماید.

 

 اخبار اداره کل
image   طرح استقبال ازنوروز با هدف نگهداشت ،بهسازی و زیباسازی شهرتهران در حوزه خدمات شهری اغاز شد (1391/12/20)

مهندس اندرزی هدف از اجرای طرح استقبال از نوروز را نگهداشت، بهسازی وزیباسازی شهر عنوان کرد...

ادامه مطلب...