شما اینجا هستید:   واحدهای تابعه > اداره کل امور خدمات شهری 1

پوسته ای را انتخاب نمایید
select
کانتینر را انتخاب نمایید
select
فایلی را انتخاب نمایید
توکن را انتخاب نمایید
تنظیمی را انتخاب نمایید
مقداری را انتخاب یا وارد نمایید
 اداره کل یک نگاه

 

با عنایت به ضرورت بررسی و نظارت بر عملکرد امور خدمات شهری در شهر تهران به منظور بهینه سازی روش های انجام کار و تهیه شاخص های مطلوب خدمات شهری و همچنین برنامه ریزی به جهت رفع موانع اجرایی فعالیت های مربوطه، اداره کل خدمات شهری در سال 1377 تاسیس و در حال حاضر نیز پس از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف و با توجه به ماموریت ها و وظایف محوله در راستای تحقق اهداف مورد نظر انجام وظیفه می نماید.

 

 اخبار اداره کل
image   طرح استقبال ازنوروز با هدف نگهداشت ،بهسازی و زیباسازی شهرتهران در حوزه خدمات شهری اغاز شد (1391/12/20)

مهندس اندرزی هدف از اجرای طرح استقبال از نوروز را نگهداشت، بهسازی وزیباسازی شهر عنوان کرد...

ادامه مطلب...