مشاهده خبر

1395/8/9

آمار بازدیدکنندگان:511

به همت پايگاه مقاومت بسيج شرکت شهروندكارگاه هاي آموزشي چراغ خانه ويژه بسيجيان و شاغلين مجرد برگزارشد.

برگزاري كارگاه هاي آموزشي چراغ خانه توسط بسیج شرکت شهروند

به همت پايگاه مقاومت بسيج شرکت شهروندكارگاه هاي آموزشي چراغ خانه ويژه بسيجيان و شاغلين مجرد برگزارشد.به گزارش روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج معاونت خدمات شهری ،این کارگاه با موضوع مهارتهاي ارتباط موثر با حضور دكتر فروتن از اساتید مجرب در شركت شهروند در محل سالن كنفرانس معاونت بازرگاني برگزار شد.print
rating
  نظرات