مشاهده خبر

1396/8/21

آمار بازدیدکنندگان:478

نشست مشترک معاون آب راه ها و قنوات اداره کل امور خدمات شهری با مدیران شرکت خاکریز آب و سازمان فنی مهندسی شهر تهران پیرامون بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران

در راستای مدیریت و نظارت بر بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران، جلسه با حضور معاون آب راه ها و قنوات مدیران و معاون  فنی مهندسی شرکت خاکریز آب و مدیران سازمان مشاور فنی و مهندسی  شهر تهران برگزار گردید.
در این جلسه پس از ارائه گزارش مهندس دیری معاون آب راه ها و قنوات به منظور مدیریت و نظارت هوشمند در اجرای طرح لایروبی  و رسوب برداری در مناطق 22 گانه از طریق سامانه مدیریت آمار و اطلاعات و سامانه اطلاعات مکانی، به ضرورت شناسایی و بازگشایی منهول های آدم رو شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران و رفع معضلات بهره برداری شبکه اشاره کرد در ادامه معاون شرکت خاکریز آب بر اقدامات انجام شده بر نظارت عالیه بر روی  شبکه اصلی توسط شرکت مشاور گاماسیاب را بیان نمود. همچنین مدیران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به اولویت بندی اقدامات اجرایی در جهت توسعه و نگهداشت شبکه آبهای سطحی شهر تهران به تفکیک اشاره نمودند، در نهایت مقرر گردید با تشکیل کارگروه فنی ما بین اداره کل خدمات شهری، سازمان مشاور شرکت خاکریز آب و سازمان مشاور فنی نسبت به برنامه ریزی هدفمند در رفع معضلات شبکه با همکاری دو حوزه معاونت فنی و عمران و خدمات شهری به صورت جلسات ماهیانه تشکیل شود.

 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.