مشاهده خبر

1396/10/2

آمار بازدیدکنندگان:393

انتصاب جناب آقای مهندس اصغر عطایی با حفظ سمت به عنوان مسئول هماهنگی و دبیر کارگروه تخصصی تامین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها و انتقال و تدفین متوفیان شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران

طی حکمی از ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، مهندس اصغر عطایی مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران به سمت مسئول هماهنگی و دبیر کارگروه تخصصی تامین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها و انتقال و تدفین متوفیان شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران انتخاب گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به منظور هماهنگی سازمان های متولی در هر فعالیت مدیریت بحران، کارگروه های تخصصی شورای هماهنگی مدیریت بحران متشکل از نمایندگان کلیه سازمان¬های مسئول مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شده است.
اهم وظایف و اختیارات دبیر کارگروه تامین و توزیع ماشین آلات آوار برداری ساختمانها و انتقال وتدفین متوفیان عبارت است از:
ایجاد هماهنگی بین اعضا، سازمان ها و واحد های ذیرابط در حوزه تامین و توزیع ماشین آلات، آوار برداری ساختمانهاو انتقال و تدفین متوفیان شهر تهران و به هنگام سازی سامانه فرماندهی حادثه همچنین نظارت و ارزیابی میزان آمادگی فعالیت های اعضا کارگروه جهت تامین و پشتیبانی تجهیزات و ماشین آلات و انجام برنامه ریزی های لازم و پیگیری مستمر تا حصول به سطح آمادگی لازم، تهیه و ابلاغ وظایف تخصصی هر یک از اعضا کارگروه متناسب با توانمندی و آمادگی احرازی و نظارت بر اجرای آن،از دیگر اختیارات دبیر این کارگروه می توان به هماهنگی و پیگیری اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران نیز اشاره نمود.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.