مشاهده خبر

1396/11/10

آمار بازدیدکنندگان:220

بازدید های ادواری اداره کل امور خدمات شهری بر حصول اطمینان از عملکرد بهره برداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی در منطقه 22 شهرداری تهران

در راستای مدیریت و نظارت بر عملیات بهره برداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران بازدید میدانی از محدوده منطقه 22 به منظور حصول اطمینان از عملکرد بهره برداری توسط مدیران اداره کل امور خدمات شهری و عوامل شهرداری منطقه 22 صورت پذیرفت.
طی بازدید میدانی از منطقه به منظور تسریع در تعیین و تکلیف مسیر وردآورد و حوضچه تسکین سیلاب CH1 تاکید گردید و همچنین به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب مجتمع های مسکونی به شبکه جمع آوری آبهای سطحی و لوله گذاری دور دریاچه نکات لازم ابلاغ گردید.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.