مشاهده خبر

1396/12/22

آمار بازدیدکنندگان:875

فراخوان عمومی دعوت به همکاری در اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران از بین کارمندان رسمی و قراردای شهرداری تهران

اداره کل امور خدمات شهری در راستاي توسعه و شکوفایی شهر، از کارشناسان متخصص و جوان (کارمندان رسمی و قراردای  شاغل درشهرداری) با تخصص های کارشناس متخصص امور خدمات شهری، مهندس عمران گرایش آب و محیط زیست و مهندس کشاورزی گرایش آب، منابع طبیعی و جغرافیا مسلط به نرم افزار GIS ( برای پست های مدیریتی و کارشناسی مرتبه 13 و 14 )، با حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید.  لذا شایسته است متقاضیان واجد شرایط  نسبت به ارسال رزومه خود به امور اداری اداره کل امور خدمات شهری یا ارسال  به پست الکترونیک  aus.tehran@gmail.com   ا قدام نمایند.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.