مشاهده خبر

1397/2/23

آمار بازدیدکنندگان:289

 4:57:25 PM

تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه معاونت خدمات شهری

با حضور مهندس یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران صورت گرفت؛
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه معاونت خدمات شهری


معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر تهیه و تدوین برنامه راهبردی حوزه معاونت خدمات شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به ماموریت ها و اهمیت وظایف حوزه خدمات شهری در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و نیز دستیابی به چشم اندازی جامع و مدون و تحقق آن در برنامه های آتی این کار در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، جلسه شورای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری که با حضور مهندس یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، امیر آریازند قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های این حوزه، دکتر روح اله علیخان گرگانی، مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، هادی افراسیابی مدیر پژوهش های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهران و... برگزار و پیرامون موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه مهندس یزدانی پس از استماع گزارشات لازم بر تهیه و تدوین برنامه راهبردی حوزه معاونت خدمات شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به ماموریت ها و اهمیت وظایف حوزه خدمات شهری در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و نیز دستیابی به چشم اندازی جامع و مدون و تحقق آن در برنامه های آتی این کار در دستور کار قرار گرفته است و انتظار داریم که تمامی زیرمجموعه این معاونت پس از تدوین نهایی این برنامه مطابق با آن حرکت و گام های خوبی برداشته شود.
یزدانی در ادامه گفت:هسته اصلی سند راهبردی افزایش خدمات رسانی، افزایش کیفیت خدمات ، افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه ها و... است.
به گفته یزدانی برنامه های راهبردی این حوزه باید منطبق با سیاست های کلان مدیریت شهری، برنامه های استراتژیک و احصاء الزامات قانونی، چالش ها و ظرفیت های ممکن تهیه و تدوین گردد.
همچنین در ادامه این نشست امیر آریازند قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با بیان این که برنامه ریزی در شهرداری تهران سابقه مشخصی دارد، گفت: خوشبختانه همیشه اراده ای برای آن که مطابق برنامه حرکت و مطابق برنامه بودجه ریزی عمل کنیم وجود داشته است.
اما تفاوت این دوره برنامه ریزی با گذشته آن است که در این دوره برنامه ریزی را در سه سطح دنبال می کنیم که در نظام نامه تدوین برنامه سوم شهرداری تهران نیز قید شده است.
قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با بیان این که برآیند کار نشان می دهد که مسائل کلیدی حوزه خدمات شهری به عنوان پیشانی عملیاتی شهرداری تهران شناسایی شده است، گفت: پیشنهاد می کنیم که برنامه عملیاتی راهبردی حوزه های اجرایی پس از تدوین برنامه توسعه شهر منتشر شود. وی در ادامه افزود: در سطح برنامه های مناطق نیز کمیته های برنامه ریزی به ریاست شهرداران مناطق تشکیل شده است و برای اولین بار 22 سند توسعه منطقه ای با توجه به اولویت ها و مسائل موضوعی و موضعی که در هر منطقه ممکن است وجود داشته باشد، منتشر می شود.
آریازند با اشاره به برنامه 5ساله سوم شهرداری تهران گفت: در تدوین برنامه علاوه بر موضوعات دیگر سعی کردیم که شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر و نیز شعار دکتر نجفی «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» را در تمامی کارها متجلی سازیم.
قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با ذکر این نکته که معاونت خدمات شهری ماموریت های گسترده ای را بر عهده دارد، گفت: بخش اعظمی از ماموریت های جدی شهرداری تهران در این معاونت تجمیع شده است.
به گفته امیر آریازند برنامه های راهبردی در بازه های زمانی مشخص بازنگری، پایش و ارزیابی خواهد شد و در همین راستا به صورت کاملا موثر و کارا به سمت اهدافمان حرکت خواهیم کرد.


print
rating
  نظرات