مشاهده خبر

1397/4/31

آمار بازدیدکنندگان:137

در جلسه مشترک معاون خدمات شهری و سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران مطرح شد؛ مذاکرات نهایی برای استحصال گاز متان و تبدیل آن به انرژی؛ بزودی

راه اندازی زون صنعتی در میدان مرکزی میوه و تره بار پس از انجام مطالعات فنی و طی مراحل قانونی معاون خدمات شهری شهرداری تهران از انجام مذاکرات نهایی برای استحصال گاز متان و تبدیل آن به انرژی و انتخاب شرکت واجد شرایط برای احداث زباله سوز 3200 تنی در آینده ای نزدیک خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مهندس مجتبی یزدانی در جلسه ای مشترک که با حضور علی نیازی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، رحیمی مدیرعامل سازمان میوه و تره بار و دیگر مسوولین برگزار شد، در خصوص موضوعات سازمان مدیریت پسماند درباره استحصال گاز متان و احداث زباله سوز 3200 تنی و نیز تعیین تکلیف پسماندهای بیمارستانی و راه اندازی زون صنعتی در میدان مرکزی میوه و تره بار و انتخاب سرمایه گذار و نیز موضوع بنکداری بحث و تبادل نظر کردند. مهندس یزدانی در این جلسه پس از ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات فوق گفت: استحصال گاز متان با متقاضیان حضور در این عرصه به مرحله نهایی رسیده است و ان شاءالله بزودی این کار به سرانجام خواهد رسید. وی در خصوص احداث زباله سوز 3200 تنی نیز گفت: پس از اعلام فراخوان و بررسی های کارشناسی و فنی از میان شرکت هایی که به مرحله نهایی رسیدند؛ شرکتی که دارای تمامی شرایط لازم برای این امر با محوریت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران باشد، بزودی انتخاب خواهد شد. همچنین در ادامه این جلسه و پس از ارائه توضیحات مهندس رحیمی مدیرعامل سازمان میوه و تره بار در خصوص راه اندازی زون صنعتی و بنکداری مقرر گردید که پس از مکاتبه با معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و دریافت مجوز فراخوان، اجرای پروژه براساس توافق انجام شده پس از انجام مطالعات فنی لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و طی مراحل قانونی و اعلام فراخوان انجام شود و سرمایه گذار این بخش نیز تعیین گردد. گفتنی است در جریان این جلسه مهندس یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مدیران سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسماند و سازمان میوه و تره بار به بیان نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات و انتظارات خود در راستای تحقق موضوعات فوق پرداختند.
print
rating
  نظرات