مشاهده خبر

1397/5/9

آمار بازدیدکنندگان:250

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد: بازچرخانی آب و استفاده از آب پساب پس از تصفیه، جهت آبیاری فضای سبز در مناطق۴ و ۲۲

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از بازچرخانی آب و استفاده از آب پساب پس از تصفیه، جهت آبیاری فضای سبز در مناطق۴ و ۲۲ که بیشترین حجم فضای سبز شهر تهران را به خود اختصاص داده اند، خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مهندس مجتبی یزدانی در نشست با مدیران شرکت آب منطقه ای که با حضور محمدرضا خانیکی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران، مدیران سازمان بوستان ها و دیگر مدیران برگزار شد؛ به اهداف طرح جامع تامین آب خام فضای سبز شهر تهران اشاره کرد و گفت: کاهش وابستگی به منابع آب های زیرزمینی شهر تهران، بازچرخانی و اصلاح و توسعه تاسیسات تامین آب خام بمنظور کاهش هدر رفت از مهم ترین اهداف این طرح می باشد. وی به دیدگاه ها و برنامه های دکتر محمدعلی افشانی شهردار محترم تهران در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی پرداخت و گفت:شهر تهران مشتمل بر 22 منطقه،123 ناحیه و 354 محله است و سرانه فضای سبز در هر منطقه متفاوت است. یزدانی به بازچرخانی آب و استفاده از آب پساب پس از تصفیه، جهت آبیاری فضای سبز در مناطق۴ و ۲۲ که بیشترین حجم فضای سبز شهر تهران را به خود اختصاص داده اند اشاره کرد و گفت: این طرح پس از ارائه به شورای اسلامی شهر تهران و تصویب، انجام خواهد شد. محمدرضا خانیکی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران نیز در این جلسه بر استمرار برگزاری این جلسات تاکید کرد و گفت: تعیین تکلیف منابع آبی موجود و برنامه ریزی برای منابع جدید کمک شایان توجهی به توسعه منابع آبی می کند. خانیکی با اشاره به منابع آب تحت اختیار شهرداری تهران و میزان برداشت آب از این منابع برای آبیاری فضای سبز شهر تهران گفت: ریز اطلاعات و میزان استفاده از این منابع استخراج و جهت بهره برداری در اختیار این حوزه قرار خواهد گرفت. گفتنی است در این جلسه در خصوص پرداخت مطالبات حق نظاره شرکت آب منطقه ای تهران بر چاه ها توسط مناطق و موضوعات مشترک در این راستا بحث و تبادل نظر شد.

print
rating
  نظرات