مشاهده خبر

1397/5/17

آمار بازدیدکنندگان:35

در جریان حضور دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سازمان مدیریت پسماند مطرح شد؛

افتتاح کارخانه استحصال خاک و نخاله درشهریورماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند؛ در جلسه ای که با حضور سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران ، آرش میلانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، رضا عبدلی، مدیر عامل و جمعی از مدیران و معاونین سازمان برگزار شد؛  در خصوص طرح های زیست محیطی سازمان و راههای ارتقاء مدیریت پسماند با تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.رضا عبدلی ضمن عرض خیر مقدم به اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مدیریت 9000 تن زباله شهر تهران و ضرورت کاربرد روشهای اساسی و نوین درساماندهی این حجم از پسماند، انجام صورت وضعیت الکترونیک، برنامه های فرهنگی سازمان از قبیل تفکیک پسماند در مبدا، کم حجم سازی، کاهش رطوبت و کاهش تولید پسماند  را از اقدامات جاری سازمان در زمینه مدیریت بهینه پسماند اعلام کرد.در ادامه جلسه، سیدمحمود میرلوحی با اشاره به اینکه اصل مهم در مدیریت پسماند بهبود شاخص های زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی شهروندان می باشد، خاطر نشان کرد:پس از رعایت موارد زیست محیطی در نظر گرفتن بعد اقتصادی مدیریت پسماند از نظر تشویق پیمانکاران و جذب ایشان درفعالیت های مرتبط با سازمان مدیریت پسماند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از طرفی شهروندان نیز درصورت علم به جنبه اقتصادی آن همکاری بیشتری نیز با این سازمان خواهند داشت.او با تاکید بر عدم انحصار در مدیریت پسماند شهر تهران افزودبا دید کارشناسانه  و در نظر گرفتن دو عامل مهم دانش فنی و دارایی و تجهیزات کامل  جهت مدیریت پسماند در حوزه مشخص،  بین  پیمانکاران متقاضی رقابت ایجاد شود. آرش ميلاني عضو دوره پنجم شوراي شهر تهران، با اشاره به حضور در جلسات متعدد با این سازمان و استمرار این جلسات گفت: کمیته نظارت بر آموزش و فرهنگسازی در حوزه مدیریت پسماند با هدف تعیین جهت گیری های فرهنگی و شیوه های آموزشی و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی و جلب مشارکت حداکثری که مصوبه شورا بوده است را پیگیری کرده و البته مواردی هم در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر هدایت و نظارت جدی شورا از کمیته فرهنگی و آموزشی اظهار داشت: در راستای ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند بین شهروندان و با هدف جلب مشارکت حداکثری ایشان در این فرآیند؛ از توان و مساعدت معاونت اجتماعی و فرهنگی و ستاد توانمند سازی شهرداری تهران  نیز استفاده نمایید.مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در ادامه ضمن نوید افتتاح کارخانه استحصال خاک و نخاله واقع در آبعلی با ظرفيت 3 هزار و 300 تن نخاله ساختماني با همکاری یک شرکت خصوصی در شهریور ماه سال جاری خاطر نشان کرد: طرح در دست اقدام تجمیع پیمانکاران خدمات شهری جمع آوری پسماند خشک و تر و اجرای پایلوت آن در مناطق 13،21 و 22 ، تعیین تکلیف پسماند های بهداشتی درمانی، ساماندهی تولید کمپوست، ساماندهی پسماند های حجیم، تصفیه شیرابه پسماند با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین ساماندهی وضعیت قرار دادها را از جمله فعالیتهای جاری سازمان  بیان نمود. در ادامه  شهرام فیروزی، مشاور عالی و سرپرست معاونت امور ا جتماعی و فرهنگی سازمان در ادامه گفت: سازمان مدیریت پسماند در راستای به ثمر رساندن اهداف و رسالت های خود و با هدف بسط و گسترش مدیریت بهینه پسماند و ارائه راهکارها و اطلاعات مورد نیازدر 4 محور اصلی کاهش تولید پسماند، کم حجم سازی، آبگیری  و تفکیک پسماند در مبدا بین شهروندان  نیاز به  تعامل و مشارکت بخشها و حوزه های مختلف شهرداری تهران ، مداخله ثمربخش  گروه های مردمی و ساز مان ها و  ارگان های دولتی وزیست محیطی از جمله رسانه ملی خواهد داشت تا انتقال آموزه های این سازمان به شهروندان مطلوبتر انجام گردد.علی رضا شریفی فرد، معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق نیز با ارائه توضیحاتی در زمینه میزان سرانه تولید پسماند در شهر تهران و درصد تفکیک پسماند در مبدا  بر تلاش این سازمان در دو بخش اجرایی و آموزشی  در زمینه افزایش آمار تفکیک پسماند در مبدا تاکید کرد.در انتهای این نشست مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ضمن ابراز خشنودی از حضور آقایان سیدمحمود میرلوحی و آرش میلانی در خصوص راهکارهای تعامل و همکاری شورای شهر با سازمان و استمرار این چنین نشست ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

print
rating
  نظرات