مشاهده خبر

1397/8/9

آمار بازدیدکنندگان:123

جلسه مدیر کل خدمات شهری و مدیر اداره ارزیابی عملکرد

با حضور و مهندس عطایی مدیر کل امور خدمات شهری و  مسئولین و مدیران ارشد اداره ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت در این جلسه ضمن بررسی شاخص های اصلی در فرایند ارزیابی نگهداشت شهر به بررسی فرایند های موجود در کنترل ارزیابی عملکرد مناطق و همچنین فرایند های وزن دهی و تعیین شاخص های نگهداشت شهری پرداخته شد.

مهندس عطایی  نسبت به تشریح محدوده دسترسی به اهداف کیفی و کمی کلان،  مدیریت نگهداشت شهر و همچنین تدوین شاخص های تصمیم گیری در ارزیابی و بهبود مستمر سیستم مدیریت نگهداشت شهر پرداختند.

درادامه مهندس عطایی  با بررسی و ارایه شرح عملکرد این حوزه پیشنهاداتی را برای پایش و بهبود مستمر نظام ارزیابی و افزایش رضایت مردمی و زیست پذیری شهر ارائه دادند.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.