مشاهده خبر

1397/8/14

آمار بازدیدکنندگان:232

مجموعه جلسات داوری بررسی تجارب شهرداران نواحی تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست با حضور مهندس عطایی مدیر کل امور خدمات شهری و دکتر توسل مدیر کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران برگزار گردید.

مجموعه جلسات  داوری بررسی تجارب شهرداران نواحی تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست با حضور مهندس عطایی مدیر کل امور خدمات شهری و  دکتر توسل مدیر کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران برگزار گردید.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.