مشاهده خبر

1397/12/4

آمار بازدیدکنندگان:256

اجرای طرح ساماندهی بساط گستران خیابان ولیعصر درمحدوده مناطق 6 و11

بازدید میدانی در روز پنجشنبه مورخ 02/12/97 پیرامون طرح ساماندهی بساط گستران محور چهار راه ولیعصر با حضور مدیر کل امور خدمات شهری، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل ، معاون خدمات شهری منطقه 6 ، معاون خدمات شهری منطقه 11 و همچنین ناظران عالی اداره کل خدمات شهری و جمعی از مدیران و شهرداران نواحی مناطق  11و6 صورت پذیرفت.

طرح ساماندهی بساط گستران با اخذ مجوز شورای تامین استان جهت ساماندهی دست فروشان و بساط گستران خیابان ولیعصر در محدوده مناطق 6 و11  با محوریت اداره کل امور خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت ، در این طرح مقرر گردید 3 محل جهت استقرار دستفروشان تجهیز گردد، این طرح از مورخ 5/12/97 اجرایی خواهد شد.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.