مشاهده خبر

1398/1/31

آمار بازدیدکنندگان:241

اولین جلسه شورای معاونین خدمات شهری در سال 98

اولین جلسه شورای معاونین خدمات شهری در سال 98 باحضور مهندس یزدانی معاون خدمات شهری و مهندس عطایی مدیر کل خدمات شهری و معاونین خدمات شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران برگزار گردید.
در این جلسه مهندس عطایی مدیر کل خدمات شهری ضمن ارائه گزارش برنامه های نوروزی شهرداری تهران، در ارتباط با موضوع بارش های بهار 98 و سیل گزارش هایی ارائه نمودند . 
    

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.