مشاهده خبر

1398/4/15

آمار بازدیدکنندگان:195

اولین جلسه رسمی اجلاس شهردارن نواحی با حضور و سخنرانی سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری، ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی ، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر سازی و معماری، مهندس عطایی مدیر کل خدمات شهری، حمید طهایی دبیر انتخابات شورایاری ها به همراه پرسش و پاسخ شهردارن نواحی در محل ساختمان قدیم مجلس .

در این جلسه مهندس عطایی اظهار داشتند: طبق برنامه ریزی ها برخی از اختیارات مربوط به شهرداران باید در اختیار شهرداران نواحی قرار میگرفت.
وی با شاره به اینکه ما هم شهروندان کلان شهر تهران هستیم و هم کارکنان شهرداری تهران  گفت: شهردار تهران در پیامی نوشتند:" اختصاص بخش زیادی از معابر به پیاده رو، رویه معمول شهر تهران در گذشته بوده است، که ما باید این رویه را تغیر دهیم".
به گفته مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران امسال طرح پایش و کنترل و ارزیابی معابر به منظور جلوگیری از سد معبر ساختمانی با هدف ارتقا کیفیت بصری مناظر شهری و تسهیل در تردد شهروندان در حال اجرا است.
او با اشاره به اینکه سال ها 1126 کارگاه ساختمانی در سطح شهر رها شده است،گفت: این کارگاه ها از نظرنگهداشت شهر، منجربه نابسامانی سیمای بصری شهری شده است. بخش قابل توجهی از معابر و درختان مورد آسیب قرار گرفته اند.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.