مشاهده خبر

1398/7/10

آمار بازدیدکنندگان:76

بازدید از منطقه 16

با توجه به برگزاری طرح امور نگهداشت شهر در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران  در دو روز پایانی هفته (4 شنبه و 5 شنبه)مهندس عطائی مدیرکل امورخدمات شهری به منظور نظارت بر اجرای طرح  مذکور از محورهای مربوطه در منطقه ۱6به اتفاق شهردار و معاون امور شهری منطقه ، معاونین و ناظرین اداره کل صبح روز چهار شنبه دهم مهرماه بازدید به عمل آورد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.