مشاهده خبر

1398/7/13

آمار بازدیدکنندگان:92

بازدید مستمر مدیرکل امور خدمات شهری از اجرای طرح نگهداشت شهر در روزهای آخر هفته

 با توجه به اجرای طرح امور نگهداشت شهر در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، در دو روز پایانی هفته (4 شنبه و 5 شنبه) مهندس عطائی مدیرکل امورخدمات شهری به منظور  نظارت بر اجرای طرح و اهمیت موضوع ، از محورهای مربوطه در مناطق 3 و 8  به اتفاق شهردار محترم منطقه 8 و معاونین امور شهری مناطق ، معاونین و ناظرین اداره کل ، صبح روز پنج شنبه یازدهم مهر ماه بازدید به عمل آورد.
print
rating
  نظرات

profile photo

نظر جدید

نظر جدید

توسط زهرا صفری اقدم در 10/05/2019 01:19:24 ب.ظ