مشاهده خبر

1398/8/4

آمار بازدیدکنندگان:57

بازدید مهندس عطائی مدیرکل امور خدمات شهری از مناطق 14 و 15

با توجه به اجرای طرح امور نگهداشت شهر در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، در دو روز پایانی هفته (4 شنبه و 5 شنبه) مهندس عطائی مدیرکل امورخدمات شهری با توجه به اهمیت موضوع و  نظارت بر اجرای طرح مذکور، از محورهای مربوطه در مناطق 14 و 15  به اتفاق معاونین امور شهری مناطق ، معاونین و ناظرین اداره کل ، صبح روز چهارشنبه اول آبان ماه بازدید به عمل آورد.

 

print
rating
  نظرات

profile photo

نظر جدید

نظر جدید

توسط زهرا صفری اقدم در 10/26/2019 09:15:28 ق.ظ