مشاهده خبر

1398/8/6

آمار بازدیدکنندگان:52

بازدید مهندس عطائی از مناطق 2 و 22

نظر به اجرای طرح امور نگهداشت شهر در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، در دو روز پایانی هفته (4 شنبه و 5 شنبه) مهندس عطائی مدیرکل امورخدمات شهری با توجه به اهمیت موضوع و  نظارت بر اجرای طرح مذکور، از محورهای مربوطه در مناطق 2و 22 به اتفاق معاونین امور شهری مناطق ، معاون و ناظرین اداره کل ، صبح روز پنج شنبه دوم آبان ماه بازدید به عمل آورد.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.