مشاهده خبر

1398/8/13

آمار بازدیدکنندگان:106

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در نشست با معاونین برنامه ریزی حوزه خدمات شهری تاکید کرد: پیگیری احکام برنامه سوم، تهیه لوایح درآمد و چگونگی پیشرفت فیزیکی پروژه ها

معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر پیگیری احکام برنامه سوم، ضرورت تبیین شاخص ها در جهت دستیابی به اهداف برنامه،تهیه لوایح درآمد و توجه ویژه به مباحث و موضوعات درآمدی، اصلاح بودجه در صورت نیاز، چگونگی پیشرفت ریالی و پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست انجام سازمان ها و شرکت های این حوزه، پیگیری اتمام پروژه های در دست انجام و... تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مهندس مجتبی یزدانی در نشست با معاونین برنامه ریزی حوزه خدمات شهری که با حضور اسلامی، مدیر کل برنامه ریزي و توسعه شهري امور خدمات شهري ، معاونین برنامه ریزی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت و دیگر مسوولین برگزار شد، بر پیگیری احکام برنامه سوم و ضرورت تبیین شاخص ها در جهت دستیابی به اهداف برنامه تاکید کرد و گفت:پیگیری احکام برنامه سوم، لوایح درآمد و توجه ویژه به مباحث و موضوعات درآمدی، اصلاح بودجه در صورت نیاز، چگونگی پیشرفت ریالی و پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست انجام سازمان ها و شرکت های این حوزه و نیز پیگیری اتمام پروژه های در دست انجام از موضوعاتی است که باید تهیه و به این حوزه ارسال شود.
یزدانی در ادامه بر تکمیل و اتمام مناسب سازی بوستان ها برای استفاده کم توانان تاکید کرد و گفت: مناسب سازی بوستان ها باید با جدیت دنبال شود و همچنین این مناسب سازی ها باید در بوستان های جدیدالاحداث نیز اجرایی گردد. وی در ادامه بر ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت پرداخت و گفت: ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه این معاونت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در همین راستا از ایده ها و پیشنهادات خوب در راستای ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت ها این حوزه استقبال می کنیم.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی ویژه به پیام های سامانه 137 اشاره کرد و گفت: تحلیل و بررسی پیام های سامانه 137 در خصوص موارد و موضوعات مختلف در حوزه خدمات شهری از موضوعات بسیار پراهمیتی است و انتظار داریم در خصوص رفع سریع آنها و کسب رضایتمندی حداکثری شهروندان اقدامات لازم صورت گیرد.
گفتنی است؛ مهندس یزدانی در این جلسه بر موضوعاتی چون مناسب سازی بوستان ها برای استفاده کم توانان ، تهیه لیستی جامع از پارک های مناسب سازی شده برای کم توانان و الزام مناسب سازی بوستان های در حال ساخت، تهیه اقدامات و پروژه های شاخص در سه سال گذشته در حوزه خدمات شهری، ساماندهی مشاغل بی کانون و لزوم تعیین چارچوب و ضوابط مشخص برای پیاده روها،ارائه برنامه مدون و قابل ارائه در خصوص موضوعات مختلف شرکت ساماندهی، تهیه آخرین آمار در خصوص موتورلانس های اورژانس مستقر در ایستگاه های آتش نشانی و... تاکید کرد.

 

print
rating
  نظرات