مشاهده خبر

1398/8/16

آمار بازدیدکنندگان:79

انتصاب

طی حکمی ازسوی آقای مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ،اصغر عطائی با حفظ سمت به مدت یکسال به عنوان "عضو شورای راهبردی مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی"منصوب گردید. 
print
rating
  نظرات

profile photo

نظر جدید

نظر جدید

توسط زهرا صفری اقدم در 11/07/2019 10:48:35 ق.ظ