آخرین اخبار اداره کل

انتصاب عضوکمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران

ادامه مطلب

دوره هاي آموزشي " فرايند ارجاع كارهاي خدمات شهري "

ادامه مطلب

نشست تخصصی شناسایی اقلام آماری و تعریف استانداردهای تازه

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه شناسایی نیازهای فناورانه اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری در 16مهر...

ادامه مطلب